top of page

Isolering:
Lösull

Widerbergs Bygg & Entreprenad

Vi är ensamt certifierade i och runt Västerviksområdet med att isolera med iCell lösull - ett miljövänligt alternativ!

Hantverkare i Västervik sprutar cellulosaisolering_lösull..jpeg

Vad är lösull?

iCell lösull är ett miljövänligt val för isolering av väggar, tak och bjälklag.

 

Tillverkad av ren cellulosaisolering från barrträd, används returtidningar som råvara i en hållbar process. Den innovativa isoleringsprodukten främjar återvinning och bidrar till att minska avfallet.

Råvaran, returtidningarna, är i sig självt ett miljövänligt material, och genom att omvandla det till cellulosaisolering blir produkten ännu mer hållbar. Den moderna produktionsanläggningen i Älvdalen, mitt i Dalarna, använder en torr process med låg energiåtgång, vilket gör iCell lösull till ett grönt och effektivt val för isolering i Västervik och andra områden.

Att välja miljövänlig isolering som iCell lösull är inte bara en investering i ditt hem utan också i planetens hållbarhet. Produkten bär stolt stämpeln "Made in Sweden", vilket inte bara symboliserar hög kvalitet utan också lokal produktion och minskad transportpåverkan.

Med iCell lösull får du inte bara överlägsen isoleringsprestanda utan också en produkt som är i harmoni med naturen.

 

Välkommen att kontakta oss på Widerbergs Bygg & Entreprenad för att integrera denna miljövänliga isolering i ditt projekt i Västervik och dra nytta av en hållbar lösning för ditt hem och vår planet. 

Lägre kostnader för uppvärmning & kylning med lösull:

Den ökande kostnaden för energi och ökade miljökrav sätter fokus på behovet av att effektivisera användningen av världens energiresurser och skydda miljön. I Sverige står bostäder och lokaler för cirka 40% av den totala energianvändningen, men en betydande del av denna energi går förlorad på grund av bristfällig och ibland otillräcklig isolering.

Här kommer iCell in som en lösning för att maximera energieffektiviteten och minimera miljöpåverkan. Med bättre och mer klimatsmart isolering från iCell öppnas stora möjligheter att spara energi och därigenom reducera både kostnader och miljöavtryck.

Genom att investera i högkvalitativ isolering från iCell kan bostäder och lokaler dra nytta av förbättrad termisk prestanda. Detta innebär inte bara ökad komfort inomhus året runt utan även minskad energiförbrukning och därmed lägre kostnader för uppvärmning och kylning.

TÄNK PÅ MILJÖN!

- Välj lösull!

Träffa vår lösullsexpert: Andreas "Disse" Lundberg

"Widerbergs Bygg & Entreprenad erbjuder expertis inom installationen av iCell isolering, och vårt engagemang för hållbarhet och energieffektivitet gör oss till din pålitliga partner för att ta itu med energiutmaningarna och minimera den miljömässiga påverkan."

Kontakta mig för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en mer energieffektiv och miljövänlig framtid för ditt hem eller lokal i Västervik:

info@widerbergs.info

Andreas Lundberg, vår lösullsexpert i Västervik
bottom of page